Regulamin zamówień PODARUNKÓW
Regulamin zakupu bonów/zaproszeń na masaż w gabinecie BeFiMED.

 1. Definicje:
  Bon upominkowy, zwany dalej Bonem bon na określony zabieg/i lub na określoną kwotę nabywany przez Klienta Gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.
  Gabinet BeFiMED ul. Powstańców Wielkopolskich 33 pok.12, www.befimed.pl w której nabywany i realizowany jest Bon.
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).
 6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.
 11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.
 12. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie, w którym został nabyty.
 13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 14. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie bonu.
 15. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje właściciel Gabinetu.
 16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu,
  Zamawiający i Obdarowany oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i akceptują w całości.

Kontakt

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ